Skip to main content

Možnosť predaja akcií

  • akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (ďalej len „Akcia“) sú registrované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „Burza“) a voľne sa s nimi obchoduje;
  • aktuálna cena za Akciu je uvedená v kurzovom lístku Burzy;
  • v prípade záujmu o predaj Akcií sa môžete obrátiť na niektorého z členov Burzy, ktorý Vám obchod sprostredkuje;
  • zoznam členov Burzy a aktuálny kurzový lístok nájdete na stránke www.bsse.sk

V prípade akýchkoľvek otázok o postupe pri predaji Akcií spoločnosti nás neváhajte kontaktovať emailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dedenie akcií (prechod cenných papierov)

  • akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (ďalej len „Akcie“) sú v zaknihovanej podobe a sú vedené na majetkových účtoch v spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“);
  • prechodom cenných papierov (dedenie akcií) sa rozumie zmena majiteľa cenných papierov uskutočnená na základe inej právnej skutočnosti než je zmluva (napríklad na základe právoplatného rozhodnutia štátneho orgánu alebo iných právnych skutočností ustanovených zákonom);
  • právny nástupca majiteľa cenných papierov môže CDCP požiadať o registráciu prechodu cenných papierov na ťarchu účtu pôvodného majiteľa cenných papierov, resp. v prospech svojho účtu vedeného v CDCP, prostredníctvom riadne vyplneného formulára CDCP;

V prípade akýchkoľvek otázok o postupe pri dedení akcií (prechod cenných papierov), prosím kontaktujte priamo CDCP. Bližšie informácie nájdete na stránke www.cdcp.sk

Zmeny osobných údajov u majiteľa cenných papierov

  • akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (ďalej len „Akcie“) sú v zaknihovanej podobe a sú vedené na majetkových účtoch v spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“);
  • fyzická osoba, ktorej CDCP vedie účet majiteľa, môže osobne alebo poštou požiadať o zmenu svojich identifikačných údajov, ktorými sú najmä meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska alebo rodné číslo, a to prostredníctvom príslušného formulára CDCP;

V prípade akýchkoľvek otázok o postupe pri zmene osobných údajov, prosím kontaktujte priamo CDCP. Bližšie informácie nájdete na stránke www.cdcp.sk