Skip to main content

Kontakt

  • IČO: 35705027
    DIČ: 2020969456


Vyhradzujeme si právo odpovedať len na otázky,ktoré priamo súvisia s činnosťou našej firmy.

Podľa zákona č.18/2018 Z.z. je aj IP adresa aj e-mailová adresa osobným údajom, preto Vás chceme ubezpečiť, že sme nikdy nespracovávali, nearchivovali, ani neposkytovali Vaše osobné údaje tretej strane. Akékoľvek údaje, ktoré nám poskytnete, sú použité len na účely zodpovedania vašej otázky.