• Druhá strategická,a.s. • 
Úvodná stránka Vedenie spoločnosti História a súčasnosť Najžiadanejšie informácie 2 vlna KP Harvardský průmyslový holding Valné zhromaždenie Výzva akcionárom Ochrana osobných údajov


Kontaktujte nás
Zoznam kontaktov
Pýtajte sa
Formular
Portfólio
Portfólio
 
Portfólio

Portfólio Druhej strategickej, a.s. (k 31.12.2020)

Akcie v podnikoch Počet akcii
zákl.imanie
% na emisii
% zo zákl.imania
FINASIST, a.s. 10 000 100,00
POLYMEA, a.s. 4 429 94,49
DEVELOPMENT 4, a.s. 8 299 50,00
DAN Slovakia, spol.s r.o. 2 410 000 € 100,00
PVT Bratislava, a.s. CS 15 037 20,74
Prvá strategická, a.s. 167 989 25,396
PVT Bratislava, a.s. SK 6 399 9,14

(Podnik výpočtovej techniky Bratislava, a.s. – konkurz vyhlásený na majetok spoločnosti 31.01.2000 bol zrušený dňa 30.11.2007 pre nedostatok majetku ako predpokladu pre konkurz. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 10.01.2008. Spoločnosť zatiaľ nebola vymazaná z obchodného registra.) Na základe podnetu spoločnosti Druhá strategická, a.s. doručeného Okresnému súdu Bratislava I 29.11.2012, súd začal konanie o nariadení likvidácie majetku uvedenej obchodnej spoločnosti uznesením 34CbR/325/2012-22, IČS: 1112240014 zo dňa 11.05.2014. Podľa zverejnených informácií uverejnených v Obchodnom vestníku č.219/2014 spoločnosť vstúpila do likvidácie dňa 28.10.2014Vitajte na našej stránke, ste
Pocitadlo.sk návštevníkomAktuality
Aktuality
Výsledky hospodárenia
Informačná povinnosť
 

Druhá strategická,a.s. 2007