• Druhá strategická,a.s. • 
Úvodná stránka Vedenie spoločnosti História a súčasnosť Najžiadanejšie informácie 2 vlna KP Harvardský průmyslový holding Valné zhromaždenie Výzva akcionárom Ochrana osobných údajov


Kontaktujte nás
Zoznam kontaktov
Pýtajte sa
Formular
Portfólio
Portfólio
 
Aktuality
  *************************************************************************************** Vážení akcionári,
v posledných dňoch sa obraciate na spoločnosť Druhá strategická, a.s. (ďalej len „Spoločnosť" ) s otázkou, ako postupovať v prípade odpredaja akcií Spoločnosti.
V tejto súvislosti si vás dovoľujeme informovať, že akcie Spoločnosti sú registrované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „Burza“) a voľne sa s nimi obchoduje.
Podľa zverejneného kurzového lístka Burzy bola k 31.01.2014 cena za jeden kus akcie Spoločnosti vo výške 10 EUR. Aktuálnu cenu akcií Spoločnosti nájdete vždy na internetovej stránke
Burzy. V prípade záujmu o predaj akcií Spoločnosti sa môžete obrátiť na niektorého z členov Burzy, ktorý vám ho sprostredkuje.
V prípade akýchkoľvek otázok o postupe pri predaji akcií Spoločnosti nás neváhajte kontaktovať emailom na adrese
druha.strategicka@harvard.sk
alebo na telefónnom čísle 02/58246 211, kde vám poskytneme bližšie informácie.


Vážení akcionári, dovoľujeme si vás informovať, že akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (ďalej len „Akcie“) sú v zaknihovanej podobe a sú vedené na majetkových účtoch v spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“). Začiatkom roka posiela CDCP majiteľom účtov stavový výpis spolu s faktúrou za vedenie účtu.
V prípade otázok o výpisoch, alebo o úhrade faktúry, prosím kontaktujte priamo CDCP. Bližšie informácie nájdete na stránke www.cdcp.sk


Vitajte na našej stránke, ste
Pocitadlo.sk návštevníkomAktuality
Aktuality
Výsledky hospodárenia
Informačná povinnosť
 

Druhá strategická,a.s. 2007